Ouderbetrokkenheid

We vinden betrokkenheid van ouders heel belangrijk voor ons onderwijs. We hebben een gezamenlijke opdracht vanuit dezelfde grondslag. We organiseren naast de contactavonden, (groot)oudermorgens, en een informatie- en kennismakingsavond. Tijdens projectavonden stellen we onze school open voor ouders, broers, zussen, familieleden en bekenden. De oudercommissie helpt bij allerlei hand- en spandiensten. De leerkracht gaat één keer per jaar op ouderbezoek.
 

Adviesraad

Bijbelse gezagsverhoudingen zijn basis voor onze menselijke samenleving. De grondslag van de school brengt met zich mee dat we medezeggenschap in de vorm van instemmingrechten afwijzen. De wet biedt de mogelijkheid om instemmingsrecht om te zetten naar adviesrecht. In de enquête van november 2018 met alle ouders en personeelsleden is de vereiste meerderheid voor adviesrecht verkregen. De leden van de (gemeenschappelijke) adviesraden streven ernaar om hun werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag van de genoemde scholen te verrichten. In de schoolgids zijn de namen van de leden van de (gezamenlijke) adviesraad vermeld.

ouderbezoekhttps://www.livios.be/media/69052/nl/6293-deurbel-320.jpg

308