Historie

Ontstaan van de school

In 1982 begon er een werkgroep vanuit de V.G.S. met een onderzoek naar de mogelijkheid om scholen te stichten voor speciaal onderwijs op Gereformeerde Grondslag. Uit dit onderzoek bleek dat er in de regio’s Zeeland, Zuid-Holland en op de Veluwe een mogelijkheid was om een school voor speciaal onderwijs aan te vragen.
In 1984 startte de Rehobothschool in Ede met  een afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml), moeilijk lerende kinderen (mlk) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). In 1991 opende de Ds. D.A. Detmarschool haar deuren voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom). Hier werd in 1998 een  afdeling voor jonge risico kinderen aan verbonden (jrk). In het jaar 2003 is besloten de  sbo scholen (jrk/lom en mlk) onder te brengen onder één naam en wel de Ds. D. A. Detmarschool.
Eén van deze scholen is in 2009 verplaatst naar Ochten. Deze school zit onder één dak met het basisonderwijs ‘de Sébaschool’. Hier wordt (geïntegreerd) onderwijs gegeven voor jrk, lom en mlk.

Omdat dienstverlening - en daarmee de communicatie naar buiten toe - steeds belangrijker is in ons onderwijs en zorgaanbod werken beide scholen met ingang van 1 augustus 2015 samen verder onder één naam: Rehoboth. De verschillende afdelingen en diensten hebben we onderverdeeld zoals op deze website te zien is.

In 2015 is de bouw van een nieuw schoolgebouw, op een mooie plek in Barneveld, van start gegaan. Dit schoolgebouw kon in augustus 2016 in gebruik worden genomen. Met het in gebruik nemen van dit gebouw is er een einde gekomen aan de tijd dat de school in Ede zat en zal het onderwijs zijn voortgang krijgen in Barneveld.

In het logo brengen we tot uitdrukking dat we ons blijvend verdiepen in zowel onderwijs als zorg.

Tot hiertoe hebben we ruimte gekregen om onze kinderen onderwijs te geven op grond van het Woord van God.

486