Begeleiding

Leerlingen worden zodanig ingedeeld dat ze bij hun leeftijdgenoten in de groep komen. We vinden het voor het welbevinden van de kinderen belangrijk dat er aansluiting plaatsvindt bij hun leeftijdsgroep. De interactie tussen leerlingen en het aanleren van sociale vaardigheden komen het best tot hun recht in leeftijdsgroepen.

De leerkracht heeft tot taak onderwijsleerprocessen te managen op een wijze waardoor de leerling in een goed georganiseerde leeromgeving tot goede resultaten kan komen. De leerkracht maakt daarbij gebruik van zijn kennis over leerprocessen, de leerstof en de differentiatiemogelijkheden binnen de klas.
De meester of juf wordt ondersteund door de intern begeleider en de orthopedagoog. Daarnaast kunnen zij waar nodig het begeleidingsteam consulteren. In het begeleidingsteam denkt o.a. de schoolarts en de maatschappelijk werker mee. Waar nodig doen we een beroep op externe begeleiding. Intern kunnen de leerlingen een sociale vaardigheidstraining volgen.

 

Vertrouwenspersonen

SBO/ SO

Dhr. A.C. van Rinsum

Holevoetlaan 32

3925 BZ Scherpenzeel

Tel. 033- 2774496

 

Coördinators Sociale Veiligheid

SBO:

Dhr. A. de Bode

 

SO:

Mw. T. van Laar

 

 

Contactpersonen van onze school in het kader van de klachtenregeling:

 

SBO :

Mw. P .v.d. Bosch

Mw. P. van der Linden-Moerman

Mw. M. Wessels

 

SO:

Mw. W.A. Modderkolk – v. Laar

Mw. G.J. Verweij

 

 

Klachtencommissie

De Rehobothschool volgt de richtlijnen van de klachtencommissie , zoals die zijn opgesteld door de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs ( VGS) te Ridderkerk.

Klachten kunnen gemeld worden bij:

 

Klachtencommissie Reformatorisch Onderwijs

T.a.v. dhr. Mr. J.S. Beukens  ( griffier)

Fahrenheitstraat 11

3817 WB Amersfoort

489