6.        Workshop Vermenigvuldigen

 

Naam cursus

Vermenigvuldigen

Doelgroep

Leerkrachten groep 4 tot en met 8, intern begeleiders, rekencoördinatoren en remedial teachers.

Soort scholing

Cursus

Tijdsinvestering  cursist

In totaal ongeveer 5 uur: 1 bijeenkomst van 2,5 uur en 2,5 uur voor voorbereiding en uitvoering / uitwerking van opdrachten.

Lerarenregister

Deze cursus is gevalideerd door het lerarenregister met

4 Registeruren (RU).

Kosten

De kosten zijn € 100,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief het werkmateriaal. In deze prijs zijn ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering voor de avond.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 24.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd

Deo volente

Maandag 5 februari 2018

Tijd: 19.00 – 21.30 uur.

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door drs. Alette Lanting

Uiterste datum van aanmelding

Vrijdag 13 oktober 2017. U krijgt maandag 16 oktober 2017 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

Veel leerlingen hebben problemen met het automatiseren van de tafels van vermenigvuldigen.      Beheersing van de tafels van vermenigvuldiging is net, als de basale vaardigheden tot honderd, essentieel voor de verdere ontwikkeling van de rekenvaardigheden van kinderen. Wanneer kinderen de tafels niet paraat hebben, ontstaat er een probleem in de hogere groepen bij allerlei toepassingen, grote vermenigvuldigingen, delen, breuken en verhoudingen. Goed aanleren van de tafels begint met tellen eerst één-voor-één, daarna in sprongen van twee, vijf en tien. Welke problemen komen we bij het aanleren tegen? En hoe zorgen we ervoor dat de tafels ‘erin blijven’? Voor veel kinderen is 3 x 3 geen probleem, maar 7 x 8 ervaren ze als een lastige vermenigvuldiging. Hoe kunnen we de kinderen helpen om deze lastige tafels onder de knie te krijgen? Hoe ziet de leerlijn vermenigvuldigen eruit in de methode, zijn de bouwstenen van begripsvorm en procedure ontwikkeling er wel goed in verankerd?

Inhoud / Beschrijving

In deze workshop wordt uiteengezet hoe de leerlijn en de didactiek van vermenigvuldigen zijn opgebouwd. Vanuit begripsvorming en fysieke beleving naar het formele niveau: hoe werkt dat?

Welke strategieën doen ertoe, wat is een tafelnetwerk en wat is het verschil tussen automatiseren en memoriseren?

 

Hoe worden de tafels van vermenigvuldiging aangeboden in de methode? Wat wordt er van de kinderen per leerjaar gevraagd? Wat kun je als leerkracht doen als de methode de tafels niet meer herhaaldelijk aanbiedt? Welke doelen streven wij als school na?

 

In deze workshop is de aandacht gericht op het aanleren van de tafels, maar er zal ook aandacht voor de bovenbouw zijn. Tussendoor krijgt u suggesties voor oefenvormen en spelen we een aantal spellen om de tafels aan te leren, te oefenen of te onderhouden.

Doelen

  • U hebt inzicht in en kennis van de (opbouw van de) didactiek van tafels / vermenigvuldigen.
  • U hebt inzicht in en kennis van de relevante strategieën en van een tafelnetwerk bij het leren van tafels.
  • U weet / kent het verschil tussen automatisering en memorisering bij tafels.
  • U hebt inzicht in en kennis van de leerlijn tafels in de door u gebruikte rekenmethode.
  • U kent de vereiste doelen voor tafels/vermenigvuldigen voor de midden- en de bovenbouw.
  • U hebt kennis van verschillende oefen- en spelvormen die ingezet kunnen worden bij het leren van de tafels.

Werkwijze

Eén bijeenkomst van 2,5 uur. In deze workshop wisselen theorie en spel- en oefenvormen elkaar af. Tussendoor is er gelegenheid tot interactie en uitwisseling van ervaringen. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een hand-out van de powerpoint-presentatie. Na afloop van de bijeenkomst krijgt u inlogcode voor het downloaden van de gespeelde spellen.

Literatuur / Werkmateriaal

Materiaal wordt tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en uitvoering van de huiswerkopdrachten: een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering en de hoofdinhoud van de bijeenkomst.

Nota Bene

De workshop gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 12 personen.

Maximum aantal deelnemers: 24 personen.

435