7.        Workshop De Vertaalcirkel

Naam cursus

De Vertaalcirkel

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 tot en met 8, intern begeleiders, rekencoördinatoren en remedial teachers.

Soort scholing

Cursus

Tijdsinvestering  cursist

In totaal ongeveer 5 uur: 1 bijeenkomst van 2,5 uur en 2,5 uur voor voorbereiding en uitvoering / uitwerking van opdrachten.

Lerarenregister

Deze cursus is (nog niet) gevalideerd door het lerarenregister.

Kosten

De kosten zijn € 100,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief het werkmateriaal. In deze prijs zijn ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering voor de avond.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 24.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd

Deo volente

Donderdag 9 november 2017, dinsdag 23 januari 2018

Tijd: 19.00 – 21.30 uur.

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door drs. Alette Lanting

Uiterste datum van aanmelding

Vrijdag 13 oktober 2017. U krijgt maandag 16 oktober 2017 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

Met realistisch rekenen gaat het steeds om de relatie tussen sommen en de realiteit. Veel kinderen hebben problemen met de contextsommen (CITO-toetsen). Deze leerlingen vinden het lastig om zich een heldere voorstelling van de situatie te maken.

Wanneer ze getallen zien gaan ze direct aan de slag en voeren vervolgens willekeurig (trial and error) bewerkingen uit. Vaak kunnen ze ook geen betekenis verlenen aan ‘kale sommen’. In rekenmethoden is hier weinig aandacht voor. Met de vertaalcirkel kun je als leerkracht hier beter op inspelen.

Het werken met de vertaalcirkel leidt tot een beter begrip van de bewerkingen, strategieën en het voorstellingsvermogen (betekenis verlenen) en is in te zetten vanaf de kleutergroepen.

Inhoud / Beschrijving

In deze workshop gaan we nader in op de vertaalcirkel in. Eerst bespreken we het drieslagmodel en het handelingsmodel, bekende didactische modellen uit het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD).

Het drieslagmodel laat zien waar de leerling tegen aanloopt bij het oplossen van een opgave en biedt handvatten waar het probleem zit.

Het handelingsmodel laat zien op welk niveau de leerling een som oplost. De leerling kiest een vaardigheid die past bij zijn niveau. Het handelingsmodel is een wezenlijk onderdeel van de vertaal-cirkel. Structureel werken met het handelingsniveau is een voorwaarde om goed passend reken-onderwijs te kunnen geven.

Na uitleg van de vertaalcirkel gaan we zelf aan de slag met allerlei contexten en kale sommen. Zo ervaar je zelf het effect van de vertaalcirkel en hoe je er effectief mee kunt werken. De vertaalcirkel kan naaste elke methode worden ingezet onder andere tijdens de (verlengde) instructie.

Doelen

  • U hebt inzicht in en kennis van het drieslag- en handelingsmodel uit het Protocol ERWD.
  • U bent in staat om de vertaalcirkel zelf toe te passen met en aan de hand van concrete opgaven.
  • U bent in staat om leerlingen die moeite hebben met context- en verhaaltjessommen gericht te ondersteunen door adequate toepassing van de principes van de vertaalcirkel, het drieslagmodel en het handelingsmodel.
  • U bent in staat om de vertaalcirkel in uw rekenonderwijs effectief in te zetten en toe te passen.

Werkwijze

Een workshop van 2 ½ uur waarbij op informerende en activerende (interactieve) wijze het drieslagmodel, het handelingsmodel en de vertaalcirkel gepresenteerd en besproken worden.

Er is voldoende gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het samen werken aan en oefenen met de vertaalcirkel.

Na afloop van de bijeenkomst krijgt u inlogcode voor het downloaden van een aantal artikelen

Nota Bene:  Graag de handleiding en het leerlingenboek van de rekenmethode van uw groep meenemen naar deze workshop!

Literatuur / Werkmateriaal

Materiaal wordt tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en uitvoering van de huiswerkopdrachten: een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering en de hoofdinhoud van de bijeenkomst.

Nota Bene

De workshop gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 12 personen.

Maximum aantal deelnemers: 24 personen.

436