13.      Training Psychopathologie ADHD en Autisme

 

Naam cursus

Training Psychopathologie ADHD en Autisme

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 tot en met 8, intern begeleiders, remedial teachers.

Soort scholing

Studie-avond

Tijdsinvestering  cursist

In totaal ongeveer 3 uur: 1 bijeenkomst van 3 uur.

Lerarenregister

Deze cursus is (nog niet) gevalideerd door het lerarenregister.

Kosten

De kosten zijn € 100,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief het werkmateriaal. In deze prijs zijn ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering voor de avond.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 24.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd

Deo volente

Dinsdagavond 6 februari 2018.

Tijd: 19.00 – 22.00 uur, inclusief pauze

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door drs. Marloes van Rossum (GZ-psycholoog) en Joshua Steenbeek (sociotherapeut)

Uiterste datum van aanmelding

Vrijdag 13 oktober 2017. U krijgt maandag 16 oktober 2017 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

N.v.t.

Inhoud / Beschrijving

Binnen deze training krijgt u uitleg over ADHD en Autisme. De nadruk zal hierbij liggen op de toepasbaarheid van die kennis in de klas. Door allereerst uw kennis op te frissen zult u het gedrag van bepaalde kinderen en jongeren beter leren begrijpen. Dit zal u helpen bij het ondersteunen van deze doelgroep bij het leren in de klas.

Binnen deze interactieve training is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen met het doel hier gezamenlijk van te leren.

Na de training zult u helder hebben wat wel en wat niet werkt in de benadering van deze doelgroep en heeft u vaardigheden geoefend die deze benadering ondersteunen.

Doelen

U hebt

- op hoofdlijnen kennis van het gedrag en de gedragskenmerken van kinderen met ASS en ADHD

- hebt een aantal praktische tips gekregen voor het werken met kinderen met ASS en ADHD in de klas.

Werkwijze

Een studie-avond van 3 uur waarbij op informerende en activerende (interactieve) wijze ADHD en ASS gepresenteerd en besproken worden. Er is ruime gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.

Literatuur / Werkmateriaal

Materiaal wordt tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Informatie over de docenten

Marloes van Rossum, is orthopedagoog en GZ-psycholoog, werkzaam binnen het Intensief Behandelcentrum Kind Nijmegen, bij Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast is zij werkzaam als docent van de Karakter Academie, waarbij zij intern en extern onderwijs verzorgd op het gebied van psychopathologie, E-health en samenwerking binnen het sociaal domein. In eerdere functies binnen het speciaal onderwijs (cluster 4) en poliklinische werkzaamheden binnen de GGZ deed zij ervaring op met kinderen en jongeren met forse psychopathologie. In haar dagelijkse werk begeleidt ze zowel ouders als collega professionals in de omgang met deze doelgroep.

 

Joshua Steenbeek werkt inmiddels 11 jaar als sociotherapeut op verschillende behandelgroepen van Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij werkt daar met kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische problemen. Daarnaast is hij werkzaam als beleidsadviseur en trainer voor de Karakter Academie waarbij hij onderwijs verzorgt op het gebied van agressie en psychopathologie. Naast zijn werkzaamheden voor Karakter is hij werkzaam als geregistreerd supervisor.

 

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en uitvoering van de huiswerkopdrachten: een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering en de hoofdinhoud van de bijeenkomst.

Nota Bene

De workshop gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 12 personen.

Maximum aantal deelnemers: 24 personen.

441