Overzicht cursusaanbod Rehoboth Dienstverlening

 

Rekenen

 

1.         Cursus Met Sprongen Vooruit Groep 1-2

2.         Cursus Met Sprongen Vooruit Groep 3-4

3.         Cursus Met Sprongen Vooruit Groep 5-6

4.         Cursus Meten en Meetkunde in groep 1 – 4

5.         Cursus Passend Onderwijs en het Protocol ERWD

6.         Workshop Vermenigvuldigen

7.         Workshop De Vertaalcirkel

8.       Workshop Passende Perspectieven

9.       Workshop Blok voorbereiden en leren zichtbaar maken

10.     Workshop / Training: Formatief evalueren en eigenaarschap van de leerling / leren

          zichtbaar maken

  

Gedrag

 

11.       Cursus + Training: Communicatie met kinderen met Autisme – 1 middag-avond + 1 avond

12.       Training: 5-steps methode Omgaan met agressie – 2 avonden

13.       Studie-avond/Training: Psychopathologie ADHD en Autisme

14.       Studie-avond/Training: Psychopathologie Angst- en Stemmingsproblematiek

15.       Cursus: ADHD / ADD / ODD in de klas – 4 middag-/avond-bijeenkomsten

16.       Cursus: ASS in de klas – 3 middag-/avondbijeenkomsten; een nieuwe cursus met een  combinatie van e-learning in een online leeromgeving en face-to-face leren

17.       Workshop/Studie-avond: Kinderen met DCD in het (speciaal) basisonderwijs

18.       Studiemiddag en -avond: Computeradvies – De inzet van digitale middelen voor leerlingen met een beperking.

 

Workshop specifiek thema

U wilt praktische informatie over een specifiek onderwerp waar u elke dag met uw team mee te maken heeft?

U wilt met uw (deel) team werken aan thema’s, zoals ... lees verder


Sociaal emotionele vorming

Op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling heeft Rehoboth Dienstverlening een breed scala aan mogelijkheden om de school te ondersteunen op het gebied van:
lees verder


Sovatraining

De mogelijkheid om zelf op school een sociale vaardigheidstraining te geven aan leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool, kent vele voordelen. U heeft zelf in de hand welke leerlingen aan een training gaan deelnemen en wanneer ... lees verder


Cursus en coaching faalangst

De mogelijkheid om zelf op school een faalangsttraining te geven aan leerlingen vanaf groep 5 van de basisschool, kent veel voordelen. U heeft zelf in de hand welke leerlingen aan een training gaan deelnemen en wanneer... lees verder


Met zelfvertrouwen naar het Voortgezet Onderwijs

Veel jongens en meisjes zien er tegenop om naar hun nieuwe school te gaan. Een andere school, andere kinderen, andere leraren… Wat spannend allemaal! Voor sommigen was de basisschool niet leuk. Het lezen of leren lukte niet. Of er werd helaas gepest. Het kind trok zich terug. Het had moeite om vrienden te maken en te houden. Kortom, de overstap naar de nieuwe school geeft extra spanning en onzekerheid: ‘Komt het wel goed met mij? Ik heb zo weinig zelfvertrouwen…’ Om deze leerlingen een helpende hand te bieden organiseert de Dienst de bekende zomertraining ‘Klaar voor de start’. Een tweedaagse training die het zelfvertrouwen van schoolverlaters versterkt en de nieuwe start versoepelt.

lees verder

481