2.        Cursus Met Sprongen Vooruit Groep 3 - 4

Naam cursus

Met Sprongen Vooruit Groep 3 - 4

Soort scholing

Cursus

Doelgroep

Leerkrachten groep 3 tot en met 5, rekencoördinatoren, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistenten.

Tijdsinvestering  cursist

In totaal 16 uur; 4 bijeenkomsten van 2,5 uur en 4 uur voor voorbereiding en uitvoering / uitwerking van opdrachten.

Lerarenregister

Deze cursus is gevalideerd door het lerarenregister met

14 Registeruren (RU).

Kosten

De kosten zijn € 400,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief de cursusmap met de samenvattingen van de bijeenkomsten en een spelkatern. In deze prijs is ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering voor vier avonden.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 24.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd

Deo volente

Vier avonden: donderdag 16 november 2017, maandag 11 december 2017, dinsdag 9 januari 2018, een nog te plannen datum in februari 2018

Tijd: elke avond 19.00 – 21.30 uur.

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door drs. Alette Lanting,

gecertificeerd trainer van ‘Met Sprongen Vooruit’.

Uiterste datum van aanmelding

Vrijdag 13 oktober 2017. U krijgt maandag 16 oktober 2017 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

Op heel veel scholen wordt het bekende oefenprogramma ‘Met Sprongen Vooruit’ gebruikt. Via deze cursus kunt u zich onder de deskundige leiding van Alette Lanting de inhoud en de didactiek van dit effectieve oefenprogramma eigen maken. Deze cursus is een ‘must’ voor alle leerkrachten van groep 3 tot en met 5!

Inhoud / Beschrijving

'Met sprongen vooruit' is een productief oefenprogramma in het getallengebied tot 100.

Uit onderzoek blijkt dat rekenprestaties van zwakke rekenaars aanzienlijk verbeteren als u drie keer per week gedurende een kwartier productieve oefenlessen verzorgt (Menne, 2001). Ook de betere rekenaars profiteren hiervan. De meerwaarde van ‘‘Met Sprongen Vooruit’ is dat getallen lichamelijk worden beleefd. Bijvoorbeeld door het springen naar getallen. De kinderen beleven zo de decimale structuur van getallen. Vanuit het zelf doen, werkt u naar het mentale begrip.

'Met Sprongen Vooruit' gebruikt veel visuele ondersteuning, spelvormen en eigen producties. Het programma is een verdieping van de rekendidactiek. In een van de bijeenkomsten wordt hier extra aandacht aanbesteed met het handelings- en drieslagmodel uit het protocol ERWD.

Het bijzondere aan ‘Met Sprongen Vooruit’ is dat het de bestaande methode niet vervangt maar aanvult en naast elke methode te gebruiken is. Door met het oefenprogramma te werken, krijgt u als leerkracht meer zicht op: de doorgaande leerlijn tot 100, de reken-wiskunde didactiek en het leerproces van uw leerlingen.

De voorkeur gaat uit naar een teamscholing voor borging. Met Sprongen Vooruit heeft een iets andere aanpak en terminologie dan de methode. De leerkrachten in de bovenbouw moeten weten hoe de didactiek tot honderd is aangeboden. Bovendien is het van belang dat de basale vaardigheden in de bovenbouw worden onderhouden. Veel oefeningen en spellen zijn ook te gebruiken door het getallengebied aan te passen. In de cursus worden verschillende voorbeelden gegeven.

Doelen

In deze cursus gaat het om de volgende doelen. De leerkrachten hebben kennis van:

  • het aanleren en onderhouden van de basale vaardigheden van het rekenen tot 100 in de groepen 3 tot en met 5
  • zicht op en kennis van de doorgaande leerlijn tot 100
  • zicht op en kennis van de moderne reken-wiskunde didactiek
  • zich op het leerproces van uw leerlingen.

Werkwijze

In de vier bijeenkomsten komen verschillende werkvormen aanbod. We spelen didactische spelletjes. Met deze spelletjes oefenen leerlingen de basale vaardigheden verder in. Er is tussendoor gelegenheid voor interactie en uitwisseling van ervaringen. Na elke bijeenkomst wordt van u verwacht, dat u de ervaringen, opgedaan tijdens de bijeenkomsten uitprobeert in de praktijk. U maakt hier een klein verslag van.

In de eerste bijeenkomst ontvangt u een hand-out van de powerpoint-presentatie, een cursusmap met de theorie en een aantal spel- en oefenvormen. Daarnaast krijgt u een inlogcode voor het downloaden van spel- en oefenvormen op de website.

Literatuur / Werkmateriaal

De cursusmap,  hand-outs van de powerpoints en via de website: downloads van een aantal spel- en oefenvormen. Zonodig wordt er literatuur tijdens de cursus opgegeven.

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en als de huiswerkopdrachten zijn uitgevoerd: een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering / studielast voor de cursist en de hoofdinhoud cursus.

Nota Bene

De cursus gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 12 personen.

Maximum aantal deelnemers: 24 personen.

432