1. Cursus Met Sprongen Vooruit Groep 1 – 2

Naam cursus

Met Sprongen Vooruit Groep 1 - 2

Soort scholing

Cursus

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 en 2 (ook voor leerkrachten groep 3 heel goed!), rekencoördinatoren, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistenten.

Tijdsinvestering  cursist

In totaal 16 uur; 4 bijeenkomsten van 2,5 uur en 6 uur voor voorbereiding en uitvoering / uitwerking van opdrachten.

Lerarenregister

Deze cursus is gevalideerd door het lerarenregister met

16 Registeruren (RU).

Kosten

De kosten zijn € 400,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief de cursusmap met de samenvattingen van de bijeenkomsten en een spelkatern. In deze prijs is ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering voor vier avonden.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 24.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd

Deo volente

Vier avonden: donderdag 23 november 2017, maandag 15 januari 2018, donderdag 8 februari 2018, een nog te plannen datum in maart 2018.

Tijd: alle avonden van 19.00 – 21.30 uur.

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door drs. Alette Lanting, gecertificeerd trainer van ‘Met Sprongen Vooruit’

Uiterste datum van aanmelding

Vrijdag 13 oktober 2017. U krijgt maandag 16 oktober 2017 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

Het fundament voor goed leren rekenen wordt gelegd in groep 1 en 2. Twee internationale onderzoeken tonen aan dat de vaardigheid met getallen van jonge kinderen hun latere schoolprestaties in rekenen voorspelt. (Duncan, CEM, Durham e.a., 2007). Aangevuld met een recent onderzoek (NWO, 2012) dat aantoont, dat kleuters met een regelmatig en duidelijk gestructureerd programma met een variatie aan werkvormen, sneller en beter leren rekenen dan nu gebruikelijk is in het onderwijs. Wat betekent dit nu voor ons onderwijs en welke deskundigheid vraagt dat van de leerkracht? Om goed rekenonderwijs te geven aan jonge kinderen is het nodig om te weten waar een goede rekenactiviteit aan moet voldoen, kennis te hebben van de leerlijnen, (tussen) doelen en inzicht in de ontwikkeling van het kind.

Inhoud / Beschrijving

In vier bijeenkomsten gaan we nader in op getalbegrip en tellen bij kleuters én groep 3-leerlingen. Welke kennis, vaardigheden en inzichten hebben de kinderen nodig om tot goed getalbegrip te komen? Hoe ziet de leerlijn van tellen eruit? Welke niveaus komen we daarin tegen en welke vraagstelling past daarbij? Hoe belangrijk is structurerend tellen?

Wanneer het didactisch kader duidelijk is gaan we werken aan rekenroutines door spel- en oefenvormen (5 minuten spelletjes) weg te zetten in de leerlijn tellen. Rekenroutines zijn herkenbare, terugkerende betekenisvolle reken-wiskunde activiteiten voor kinderen, die door de leerkrachten regelmatig worden ingezet met een bepaald doel (didactische setting) om de ontwikkeling te stimuleren. Deze rekenroutines kunnen tussendoor gespeeld worden, maar zijn ook toepasbaar in thema’s. Ze vergen weinig voorbereiding, materialen en uitleg.

Door het werken met deze rekenroutines krijgt u grip op de rekenleerlijn in groep 1 en 2 en de doorgaande lijn naar groep 3. U leert hiermee doelbewust en doelgericht te werken aan de einddoelen (herziene einddoelen SLO) van groep 1 en 2. In de laatste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de overgang van groep 2 naar groep 3.

Doelen

De deelnemers hebben kennis van:

  • getalbegrip en tellen bij kleuters én groep 3 leerlingen;
  • de leerlijn Tellen: niveaus en vraagstelling, het belang van structurerend tellen;
  • het rekendidactisch kader en rekenroutines passend bij de leerlijn tellen.

Werkwijze

In de vier bijeenkomsten komen verschillende werkvormen aanbod. Tussendoor is er gelegenheid voor interactie en uitwisseling van ervaringen. Na elke bijeenkomst wordt van u verwacht, dat u de ervaringen opgedaan tijdens de bijeenkomsten uitprobeert in de praktijk. U maakt daar een klein verslag van. In de eerste bijeenkomst ontvangt u een hand-out van de powerpoint-presentatie en een cursusmap met de theorie.

Daarnaast krijgt u een inlogcode voor het downloaden van de spellen en oefenkaarten op de website. De materialenkist ’Het tel- en rekenfeest van Stippie’ , gericht op structurerend tellen sluit aan op deze cursus, maar is ook zonder scholing in te zetten in groep 1 t/m 3 (www.rolf.nl)

Literatuur / Werkmateriaal

De cursusmap,  hand-outs van de powerpoints en via de website: downloads van een aantal spellen en oefenkaarten. Zonodig wordt er literatuur tijdens de cursus opgegeven. De materialenkist: ‘Het tel- en rekenfeest van Stippie’ (www.rolf.nl)

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en als de huiswerkopdrachten zijn uitgevoerd: een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering / studielast voor de cursist en de hoofdinhoud cursus.

Nota Bene

De cursus gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 12 personen.

Maximum aantal deelnemers: 24 personen.

431