4.        Cursus Meten en Meetkunde in groep 1 tot en met 4

 

Naam cursus

Meten en Meetkunde in groep 1 tot en met 4

Soort scholing

Cursus

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 tot en met 4, rekencoördinatoren, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistenten.

Tijdsinvestering  cursist

In totaal 16 uur; 4 bijeenkomsten van 2,5 uur en 6 uur voor voorbereiding en uitvoering / uitwerking van opdrachten.

Lerarenregister

Deze cursus is gevalideerd door het lerarenregister met

16 Registeruren (RU).

Kosten

De kosten zijn € 400,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief de cursusmap met de samenvattingen van de bijeenkomsten. In deze prijs is ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering voor vier avonden.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 24.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd

Deo volente

Vier avonden: maandag 6 november 2017, dinsdag 12 december 2017, donderdag 18 januari 2018, een nog te plannen datum in februari 2018.

Tijd: 19.00 – 21.30 uur.

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door drs. Alette Lanting

Uiterste datum van aanmelding

Vrijdag 13 oktober 2017. U krijgt maandag 16 oktober 2017 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

Naast tellen en getalbegrip zijn ook de vaardigheden op het gebied van meten en meetkunde belangrijke aspecten van het rekenen. Getalbegrip en gevoel voor meten en meetkunde ontstaat al in de peuter- en kleuterleeftijd. Kinderen zijn nieuwsgierige en spontane onderzoekers, spelenderwijs ontdekken ze wiskundige structuren. Tellen, meten en meetkunde zijn voor kleuters activiteiten die vanzelfsprekend met elkaar verbonden zijn. Wat zijn de verschillen tussen meten en meetkunde en hoe zien de leerlijnen eruit tot groep 4? Hoe kunnen we deze ontwikkeling zo goed mogelijk stimuleren, aan welke (tussen) doelen moet u werken en hoe dagen we kleuters en leerlingen in groep 3 en 4 uit tot ruimtelijk redeneren, passen en meten?

Inhoud / Beschrijving

In deze cursus krijgt u inzicht in de leerlijnen en cruciale leermomenten van meten en meetkunde, waaronder tijd en geld. U krijgt praktische tips voor activiteiten en materialen aangereikt. In de eerste twee bijeenkomsten zal het onderwerp Meetkunde o.a. bouwen, spiegelen, perspectief en standpunten, werken met routes/plattegronden en vormen/figuren worden behandeld. In de laatste twee bijeenkomsten staat de leerlijn Meten en de daarbij passende meetactiviteiten centraal.

Deze cursus is gebaseerd op de Talpublicatie Tussendoelen Meten en Meetkunde (TAL) en de herziene SLO-doelen (2011). Daarnaast worden recente ontwikkelingen en rekenartikelen gebruikt.

 

Doelen

  • U hebt inzicht in en kennis van de leerlijnen en cruciale leermomenten van meten en meetkunde, waaronder tijd en geld in de groepen 1 tot en met 4.
  • U krijgt praktische tips en handreikingen voor activiteiten en materialen voor deze leerlijnen aangereikt.
  • U beschikt over de kennis en vaardigheden op de ontwikkeling van de kinderen op deze rekengebieden te stimuleren.

 

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 t/m 4 internbegeleiders, remedial-teachers, rekencoördinatoren en klassen- assistenten van het basis- en speciaal (basis) onderwijs.

 

Werkwijze

In de vier avond-bijeenkomsten komen verschillende werkvormen aanbod. U krijgt huiswerkopdrachten mee die in de opvolgende bijeenkomst worden besproken. Tussendoor is er tijdens de bijeenkomsten gelegenheid voor interactie en uitwisseling van ervaringen. U ontvangt een hand-out van de powerpoint-presentaties, een cursusmap met de theorie en een inlogcode voor de website waar u verschillende spel- en oefenvormen kunt downloaden.

 

Literatuur / Werkmateriaal

  • De TAL-publicatie: Tussendoelen Meten en Meetkunde
  • De herziene SLO-doelen (2011)
  • Een cursusmap, powerpoint-presentaties, via de website downloads van verschillende spel- en oefenvormen.

 

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en uitvoering van de huiswerkopdrachten: een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering / studielast voor de cursist en de hoofdinhoud cursus.

 

Nota Bene

De cursus gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 12 personen.

Maximum aantal deelnemers: 24 personen.

 

433