Cursusaanbod 2017-2018

Lectori Salutem,

 

Rehoboth Dienstverlening biedt een beknopt scholingsaanbod op de gebieden Rekenen & Wiskunde en Gedrag aan. De inschrijving voor deze cursussen liep tot de herfstvakantie.

Ons actuele cursusaanbod vindt u hier.

 

Update 01-11-2017: Voor de rekencursussen is inschrijving niet meer mogelijk. Dit jaar worden de volgende rekencursussen WEL gegeven: Met Sprongen Vooruit groep 1-2, Met Sprongen Vooruit groep 3-4 en de Workshop Vermenigvuldigen. Inschrijving voor de Workshop Vermenigvuldigen is nog steeds mogelijk. Alle andere rekencursussen van drs. Alette Lanting gaan niet door omdat er te weinig aanmeldingen waren. Voor de 'Gedrags-cursussen' wordt er in de periode december 2017 tot en met half januari 2018 opnieuw een wervingsronde gestart. U ontvangt daarvoor een mail. Nu is al bekend dat in elk geval de volgende cursussen / trainingen gaan door: 1. Training Five Steps Methode Omgaan met Agressie en 2. Cursus ADHD-ADD-ODD in de klas.

 

Planning data cursussen

De data van alle cursussen zijn gepland in de periode van 1 november 2017 tot 1 juni 2018. De cursusdata zijn bij elk cursus in de beschrijving vermeld. Tijdens een cursus kan in overleg met de cursusdocent en de cursusdeelnemers bekeken worden of aanpassing van de data mogelijk is.

 

Samenwerking

In het kader van dit cursus-/scholingsaanbod werken wij samen met De Onderwijsspecialisten, Karakter (Karakter Academie) en met drs. Alette Lanting van Lanting Rekenadvies.

 

Verplichte aanmelding en uiterste datum van inschrijving

Deelname zonder aanmelding is niet toegestaan. Er zijn kosten aan de cursussen verbonden. Daarom moet duidelijk zijn naar wie de factuur gestuurd moet worden. Voor de kosten: zie de beschrijving hierna. De uiterste datum van aanmelding staat op het aanmeldingsformulier vermeld.

 

Verzuim deelname aan de cursus

Als u een cursusbijeenkomst om een legitieme reden niet bij kunt wonen, moet u dat met opgave van redenen melden bij de cursusdocent(e) en bij B. Ordelman van Rehoboth Dienstverlening (zie de contact-gegevens hierna). Het niet bijwonen van een deel van de cursus kan tot gevolg hebben dat er geen Bewijs van deelname wordt afgegeven. Dit is ter beoordeling van de cursusdocent(e).

 

Cursuskosten

Als gezegd: deelname zonder aanmelding is niet toegestaan. De kosten staan in de beschrijving van elke cursus vermeld. N.B.: de cursussen worden voor niet meer dan een kostendekkende prijs aangeboden!

 

Annulering van de cursus

De cursuskosten worden voor 75% in rekening gebracht indien de annulering meer dan twee weken voor de start van de cursus gedaan wordt. De cursuskosten worden voor 85% in rekening gebracht indien de annulering 1-2 weken voor de start van de cursus gedaan wordt. De cursuskosten worden voor 100% in rekening gebracht indien de annulering korter dan 1 week voor de start van de cursus wordt.

 

Bewijs van deelname

U ontvangt voor het deelnemen aan een cursus een Bewijs van deelname. Daarop staat vermeld:

1. de tijdsinvestering voor de cursist en

2. de inhoud van de cursus.

Als u geen Bewijs van deelname ontvangt kunt u dat melden bij de afzender van deze mail. Het niet bijwonen van een deel van de cursus of het niet inleveren van huiswerkopdrachten kan tot gevolg hebben dat geen Bewijs van deelname wordt verstrekt. Dit is ter beoordeling van de cursusdocent.

 

Validatie cursussen door/voor het Lerarenregister

De meeste (niet alle) rekencursussen en enkele gedragscursussen zijn gevalideerd door/voor het Lerarenregister!

 

Inschrijving voor een cursus

U moet zich met het Aanmeldingsformulier opgeven voor een cursus of workshop. Schriftelijke (digitale) aanmelding is verplicht.

U kunt zich persoonlijk inschrijven, het kan ook groepsgewijs = per school, als er van een school meerdere deelnemers zich inschrijven.

 

Opsturen inschrijving per mail of per post

U stuurt het inschrijfformulier (ingescand) per mail of per post op naar drs. B. Ordelman

mailadres:          bordelman@rehobothoz.nl

postadres:          Rehoboth Dienstverlening, t.a.v. B. Ordelman, Postbus 301, 3770 AH Barneveld

Het heeft de voorkeur dat u uw aanmelding mailt.

 

Voor vragen over de inhoud van de cursussen kunt u contact opnemen met B. Ordelman:

bordelman@rehobothoz.nl   of:  06 – 3093 2724

 

Einddatum inschrijving: zie aanmeldingsformulier

 

 

423