Cursusaanbod

Vanuit Rehoboth Dienstverlening bieden we ook kortere of langere professionaliseringstrajecten aan. Professionalisering gericht op ontwikkeling van de leerkracht en/of van uw team. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan:

 • coaching van een leerkracht in de klas, gericht op verdere ontwikkeling en verbetering van pedagogische en didactische vaardigheden; het gaat daarbij bijvoorbeeld om verbetering van de kwaliteit van de instructie tijdens een rekenles, de begeleiding van een leerling met complex gedrag of complexe onderwijsbehoeften;
 • coaching van een leerkracht die te maken heeft met een 'moeilijke groep'. www.rehobothoz.nl

Klik voor het cursusaanbod hier.

Bij professionaliseringstrajecten gericht op uw team, kan het gaan om een schoolontwikkelingstraject of om één of meer studiedagen rond een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld:

 • implementatie van een nieuwe reken-wiskunde-methode
 • opbrengstgericht werken bij rekenen
 • bouwen aan een positief groepsklimaat
 • een kind met faalangst, autisme of ADHD in de klas
 • werken met leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

Informeer bij Rehoboth Dienstverlening naar de expertise van de dienstverleners. Zij komen graag naar u toe voor coaching van uw collega's, een boeiende presentatie, een workshop, een studiedag of complete schoolontwikkelingstrajecten. Zodat u morgen verder kunt met de leerling met specifieke -ondersteuningsbehoeften. Zo draagt Dienstverlening Rehoboth op een praktische en betaalbare manier bij aan de professionalisering van uw (deel)team.

We bieden cursussen en trainingen aan in samenwerking met deskundigen waarvan bekend is dat zij op specifieke terreinen een enorme (praktijkgerichte) kennis van zaken hebben. Deze cursussen en trainingen worden georganiseerd door Rehoboth Dienstverlening, terwijl de uitvoering in handen gegeven wordt van bekende en zeer deskundige professionals.

Om enkele voorbeelden te noemen: we bieden op rekengebied cursussen aan die verzorgd worden door drs. Alette Lanting, op het gebied van hoogbegaafheid door drs. Sylvia Drent, op het gebied van gedrag door dr. Martine Delfos. Een beschrijving van die cursussen treft u hierna aan.

Doelgroep

Afhankelijk van uw vraag: individuele leerkrachten, teams of deelteams.

Doelen

Vergroten van praktisch inzicht, kennis én vaardigheden op gebieden als: rekenen en wiskunde, leerlingen met moeilijk gedrag, het ontwikkelen van een positief groepsklimaat, klassenmanagement, ADHD, autisme, verstandelijke of lichamelijke beperkingen. Het doel is altijd: versterking van het praktisch inzicht en de praktische vaardigheden waarmee u de volgende dag aan de slag kunt, onder het motto: denken, duiden, doen.

Werkvormen

Teamvergadering, presentatie, workshop, een (deel) van een studiedag, individuele coaching, studiemiddag.

Locatie

Bij u op school.

Tijdsbesteding

In overleg

Kosten

Op basis van offerte, uitgaande van een uurtarief van € 75,00

Dienstverleners

In onderling overleg en passend bij de expertise van onze individuele dienstverleners.

Stap voor stap

 1. U neemt contact op met de administratie van Rehoboth Dienstverlening en legt uw verzoek om informatie of uw wensen bij ons neer.
 2. Eén van de dienstverleners neemt contact met u op om nader af te stemmen
 3. Bij de inrichting, organisatie en de planning van de workshop of studiedag(deel) wordt vanzelf rekening gehouden met uw wensen.
 4. U krijgt een factuur conform de afspraken die u met de dienstverlener gemaakt heeft.

Klik voor het cursusaanbod hier.

215