Schoolplan

 

Het schoolplan van de Rehobothschool voor (V)SO voor de planperiode 2019-2023 heeft een tweeledig doel:

*We leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs

*We plannen het -met name onderwijskundig- beleid van onze school voor de komende vier jaar.

 

Lees ons  schoolplan

516