Speciaal Onderwijs Barneveld: Gewone kinderen, speciaal onderwijs.

De Rehobothschool gaat uit van de Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe.

De Rehobothschool is een school voor speciaal (basis)onderwijs met de volgende onderwijsvormen:

  • Cluster 3 onderwijs voor zeer moeilijk lerenden (ZML)  en meervoudig gehandicapten (ZML-MG). U vindt bij ons het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • Cluster 4 voor kinderen met sociaal-emotionele of psychiatrische problematiek.
  • Speciaal basisonderwijs (SBO) voor kinderen met een laag gemiddelde intelligentie en voor kinderen met een gemiddelde intelligentie met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden.

ANBI

Onze scholen zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl. Klik hier voor ons beleidsplan.

186